Fotovoltaika

Vstupte do světa nekonečné energie s fotovoltaikou!

S každým novým úsvitem nám slunce dává nevyčerpatelný zdroj energie, který můžežete využít i vy. Fotovoltaika není jen o získávání energie. Je to krok k udržitelnějšímu způsobu života. Fotovoltaické systémy fungují na principu přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.

Zvyšující zájem o obnovitelné zdroje energie a dotační programy zlepšil výrobu fotovoltaických panelů a systémů.
Nenechte si ujít šanci uspořit a využijte dotační program Nová Zelená úsporám.

 

Vytvořme společně moderní energetické řešení! Kontaktujte nás přes formulář  níže.

 

Výhody fotovoltaických panelů

Ochrana životního prostředí: Fotovoltaická energie je čistá a obnovitelná, což snižuje emise skleníkových plynů a pomáhá chránit životní prostředí.

Úspora nákladů: I když náklady na počáteční investici mohou být vysoké, dlouhodobě dochází k úspoře nákladů na elektřinu, protože fotovoltaické panely mohou snížit nebo dokonce eliminovat spotřebu elektřiny ze sítě.

Fungování bez obsluhy: Chod fotovoltaických panelů je velice bezúdržbový a není třeba žádných zásahů člověka. Energii, která je v moment výroby nevyužitá, lze buď skladovat v bateriích, nebo prodávat do sítě.

Fáze instalace

a. Analýza střechy a umístění: Než začne instalace, je třeba provést analýzu střechy, na kterou budou panely umístěny. Je důležité vzít v úvahu expozici slunce, stínění a sklon střechy pro optimální výkon.

b. Instalace montážního systému: Montážní systém drží panely na místě a zajišťuje, aby byly pevně připojeny ke střeše. Existují různé typy montážních systémů v závislosti na konkrétních potřebách a typech střech.

c. Připojení elektrických komponent: Po instalaci panelů a montážního systému je třeba připojit elektrické komponenty, jako jsou invertory a baterie, které umožňují efektivní využití vyrobené elektřiny.

d. Testování a spuštění: Po dokončení instalace je nezbytné provést důkladné testování, aby se zajistilo správné fungování celého solárního systému. Poté lze začít generovat čistou energii ze slunečního záření.

 
 

Nová zelená úsporám

Nespornou výhodou je, že stát nabízí možnost čerpat dotace na fotovoltaické systémy z programu Nová zelená úsporám, a to (v roce 2024) až do výše 225 000 Kč (vč. wallboxu).

Naše společnost E-Sea s. r. o. disponuje potřebnými certifikáty a zkušenostmi, které jsou pro získání dotací nezbytné.

Nová zelená úsporám

Kontaktní formulář

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: