Solární systémy

Slunce je pro život na zemi nepostradatelným zdrojem energie, která byla po staletí opomíjena, ačkoliv množství dopadající sluneční energie na naši planetu několikanásobně převyšuje energetickou potřebu lidstva.

Na zemský povrch dopadá 1,7.1017kW. Je to velký energetický potenciál, který hýbe atmosférou, oceány a zajišťuje zdroj energie pro veškeré životní funkce organizmů. Cena sluneční energie je nulová a v porovnání s fosilními palivy je její využívání ekologicky nejšetrnějším způsobem výroby energie.

Solární kolektory jsou nejjednodušším způsobem, jak využít slunečního záření pro výrobu energie. Stačí jen postavit do cesty slunečních paprsků plochý solární kolektor. Na absorpční ploše kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je využito k ohřevu teplé vody, ohřevu topné vody nebo k ohřevu vody v bazénu.

V posledních letech se podstatně zvýšil počet instalací, díky podpoře programu Nová zelená úsporám. Ve světě jsou pak solární kolektory chápány spíše jako nástroj ke snížení energetické náročnosti domácností. Solární kolektory jsou také velmi dobrou investicí, která je navíc podporována dotačními programy.