Rekuperace

Rekuperace je řízený systém výměny vzduchu, kdy se energie odváděného vzduchu využívá k ohřevu toho, který přivádíme dovnitř. V létě se naopak vzduch vháněný do budovy příjemně ochlazuje. Přiváděný vzduch do budovy je veden přes filtr, který odstraňuje prach, smogové prvky a alergeny.

Rekuperace snižuje náklady na vytápění, ale hlavně v domě vytváří zdravé klima s čerstvým vzduchem. Nárůst cen energií vede ke stavbě domů s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a těsným venkovním pláštěm, který zamezuje jakémukoli průniku vzduchu do interiéru. Správného hygienického a ekonomického větrání můžeme spolehlivě dosáhnout pouze nuceným a řízeným větráním – rekuperace tepla, kterým zamezíme zvyšování vlhkosti, která je jednou z hlavních příčin kondenzace vody na oknech a tvorby plísní.

Srdcem rekuperační jednotky je tepelný výměník, který dokáže využít až 95 % tepla z proudu odváděného vzduchu, což přináší podstatnou úsporu nákladů na energie spojené s vytápěním a větráním domu. U dnešních dobře zateplených staveb tvoří ztráta větráním až polovinu tepelných ztrát domu. Náš systém rekuperace je schopen tuto ztrátu zredukovat na minimum. Technické parametry rekuperačních jednotek s velkou rezervou splňují platné předpisy i požadavky zákazníků. Nízká hladina hluku, minimální údržba a intuitivní ovládání představují tu správnou volbu pro zákazníka. Tam, kde je potřeba, mohou zůstat okna zavřená a neproniká tak do místností žádný hluk z venčí.