Podlahové vytápění

Nároky na kvalitu životního prostředí se neustále zvyšují. To co nám pomáhá vytvářet tepelnou pohodu, ať už jde o obytné prostory, objekty s kancelářemi a obchody, průmyslové a sportovní haly – to, co bylo ještě včera výjimečné, je nyní samozřejmé: systémy pro vytápění i chlazení s optimálním výkonem, pro zajištění dlouhodobě komfortního klimatu. Proto ani nepřekvapuje, že se investoři při volbě moderního a pokrokového systémového řešení stále častěji rozhodují pro podlahové, stěnové i stropní systémy pro topení a chlazení.

Dlouholetá inovační činnost německé firmy Roth významně přispěla k tomuto vývoji. Rozhodujícími kritérii při výběru topného a chladícího systému jsou komfort uživatele, architektonická volnost, i úspora energie a hygiena.

Účinnost systémů zajišťuje každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot v místnosti. Negativní vlivy na prostředí v místnosti (například víření vzduchu, průvan nebo nahromadění tepla) patří tak minulosti.

Čím je plocha sálající teplo větší, tím je vytápění prostoru účinnější a hospodárnější. Vzhledem k rozdílnému působení sálavého (podlahovka) a konvekčního (radiátory) typu vytápění, je u podlahového topení možné snížit teplotu vzduchu v místnosti o 1 °C až 2 °C aniž by se pro člověka snížila tepelná pohoda. Z toho vyplývající úspora energie od 6 do 12 % mluví právě tak sama za sebe, jako nižší teploty v systému. Včetně nejlepších předpokladů pro kombinaci s nízkoteplotními zdroji jako jsou například tepelná čerpadla. Další kladné body získává systém i z hygienického hlediska. Životní podmínky pro bakterie a roztoče jsou vysoušením limitovány a odpadá také nutnost čištění topných těles.