Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy fungují na principu přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.

Zvyšující zájem o obnovitelné zdroje energie a dotační programy zlepšil výrobu fotovoltaických panelů a systému. V současnosti lze také využít dotační program Nová Zelená úsporám. Hlavní výhodou fotovoltaických systémů je bezplatné využití sluneční energii, fungování bez obsluhy a možnost vyrobenou elektrickou energii uložit do baterií. Při odpojení systému nedochází k přehřívání panelů.