Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu s právním předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

V určitých případech jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, které nám sám sdělí. Jedná se např. o jméno, adresu a kontaktní údaje. Tyto údaje jsou požadovány z důvodu nalezení co nejlepšího řešení Vašeho požadavku, např. při podání žádosti o nabídku servisu tepelného čerpadla, elektroinstalace či jiných našich služeb. Pokud Vás žádáme o další osobní údaje, jedná se o informace, které jsou nezbytné k danému účelu zpracování a požadovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracovávání a používání Vašich údajů

Poskytnutí osobních nebo obchodních údajů (např. při objednávce montáže tepelného čerpadla, probíhá na dobrovolné bázi. Poskytnutím Vašich osobních údajů nám vyslovujete souhlas s používáním Vašich osobních údajů za účelem kontaktování Vaší osoby a dále i k nevyžádané prezentaci našich produktů a služeb

V případě nabídky servisu nebo instalace jsou získaná data využívána výlučně k vyhotovení nabídky a kontaktování odborného specialisty/technika. Vámi online zpřístupněná data, ne ta automaticky získaná, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně dat zveřejněném na našich internetových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Využití Google Analytics

Tato stránka využívá služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies, textové soubory, které budou uloženy v paměti vašeho počítače a které umožňují analýzu Vaší návštěvy internetových stránek. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. V případě aktivizace anonymizace IP na této webové stránce bude však Vaše IP adresa Googlem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na servery Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek využije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využití internetové stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek ve vztahu k jejich provozovateli. Vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies lze zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce této internetové stránky. Sběr dat týkajících se Vašeho využití internetové stránky prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) Googlem stejně jako jejich zpracování můžete zamezit stažením a instalací pluginu do prohlížeče.

Kontaktní údaje

Pokud se domníváte, že byl při zpracování Vašich osobních údajů porušen zákon, můžete se obrátit se svým podezřením na nás nebo na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že by nějaké údaje byly v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů.

E-Sea s.r.o